செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்


க.ப. வி‌த்யாதர‌ண்| Last Updated: திங்கள், 4 செப்டம்பர் 2017 (19:35 IST)
2017ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஆகஸ்டு மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க.ப. வி‌த்யாதர‌ண் அவர்கள் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.

 

 
உங்கள் எண்ணிற்கான பலன்களை தெரிந்துகொள்ள கீழே கிளிக் செய்யவும்....


செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 1, 10, 19, 28செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 2, 11, 20, 29


செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 3, 12, 21, 30                                                   

                                                                                                                                                      
செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 4, 13, 22, 31 


செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 5, 14, 23 


செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 6, 15, 24 


செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 7, 16, 25 


செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 8, 17, 26 


செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 9, 18, 27 

 


இதில் மேலும் படிக்கவும் :