தை மாத ராசி பலன்கள் - 2020

thai
அனைத்து ராசியினருக்கும் தை மாத ராசி பலன்களை ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் கணிப்பில் விளக்கமாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு (12 ராசிக்கும்) ராசிக்கும் ஜோதிட பலன்களையும், தமிழ் மாதமான தை மாதத்தின் பலன்களையும்  கணித்து  தந்துள்ளார்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


இதில் மேலும் படிக்கவும் :