0

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் - 2020

புதன்,டிசம்பர் 16, 2020
0
1
(பூரட்டாதி 4ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி) - கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - தைரிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் சனி, சூர்யன், புதன், சந்திரன் - லாப ஸ்தானத்தில் குரு என கிரகங்கள் ...
1
2
அவிட்டம் 3, 4 பாதம், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதம்) - கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ - தொழில் ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - லாப ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் குரு என கிரகங்கள் ...
2
3
உத்திராடம் 2, 3, 4 பாதம், திருவோணம், அவிட்டம் 1,2 பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் குரு - சுக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - லாப ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் என கிரகங்கள் வலம் ...
3
4
மூலம், பூராடம், உத்திராடம் 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் குரு - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் ராஹு - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் என கிரகங்கள் வலம் ...
4
4
5
(விசாகம் 4ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை) - கிரகநிலை: ராசியில் கேது, சுக்ரன் - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் குரு - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹு என கிரகங்கள் வலம்
5
6
(சித்திரை 3, 4 பாதம், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3ம் பாதம்) - கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - சுகஸ்தானத்தில் குரு - களத்திர ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ராஹூ என ...
6
7
(உத்திரம் 2, 3, 4 பாதம், அஸ்தம், சித்திரை 1, 2, பாதம்) - கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - சுக ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் குரு - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ என கிரகங்கள் ...
7
8
(மகம், பூரம், உத்திரம் 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: சுகஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் குரு - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - தொழில் ஸ்தானத்தில் ராஹூ என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
8
8
9
(புனர் பூசம் 4ம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம்) - கிரகநிலை: பஞ்சம ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் குரு - தொழில் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - லாப ஸ்தானத்தில் ராஹூ என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
9
10
(மிருக சிரீஷம் 3, 4 பாதங்கள் திருவாதிரை, புனர்பூசம் 1, 2, 3 பாதம்) - கிரகநிலை: ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் குரு - லாப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் ...
10
11
(கிருத்திகை 2, 3, 4 பாதங்கள் ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் 1, 2 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: ராசியில் ராஹூ - களத்திர ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் குரு - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் என ...
11
12
(அசுபதி, பரணி, கிருத்திகை 1 பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் செவ்வாய் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் ராஹூ - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் கேது, சுக்ரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சனி,சூர்யன், புதன், சந்திரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் குரு என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
12
13

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் - 2020

திங்கள்,நவம்பர் 16, 2020
அனைத்து ராசியினருக்கும் கார்த்திகை மாத ராசி பலன்களை ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் கணிப்பில் விளக்கமாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு (12 ராசிக்கும்) ராசிக்கும் ஜோதிட பலன்களையும், தமிழ் மாதமான கார்த்திகை மாதத்தின் பலன்களையும் கணித்து ...
13
14
(பூரட்டாதி 4ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி) - கிரகநிலை: ராசியில் செவ்வாய் - தைரிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - களத்திர ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் புதன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் கேது, சூர்யன், சந்திரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் சனி - லாப ஸ்தானத்தில் ...
14
15
(அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் புதன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் கேது, சூர்யன், சந்திரன் - லாப ...
15
16
(உத்திராடம் 2, 3, 4 பாதங்கள் திருவோணம் அவிட்டம் 1,2 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: ராசியில் குரு - தைரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் புதன் - லாப ஸ்தானத்தில் கேது, சூர்யன், சந்திரன் - ...
16
17
(மூலம், பூராடம், உத்திராடம் 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் சனி - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் குரு - சுக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் ராஹு - தொழில் ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - லாப ஸ்தானத்தில் புதன் - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் கேது, ...
17
18
(விசாகம் 4ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை) - கிரகநிலை: ராசியில் கேது, சூர்யன், சந்திரன் - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் சனி - தைரிய ஸ்தானத்தில் குரு - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹு - லாப ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - அயன சயன போக ...
18
19
(சித்திரை 3, 4 பாதங்கள், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: ராசியில் புதன் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் கேது, சூர்யன், சந்திரன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் சனி - சுகஸ்தானத்தில் குரு - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - ...
19