0

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் - 2020

வெள்ளி,அக்டோபர் 16, 2020
0
1

மீனம்: ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள்

வெள்ளி,அக்டோபர் 16, 2020
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - தைரிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் கேது - தொழில் ஸ்தானத்தில் குரு, சனி என ...
1
2
கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ களத்திர ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் கேது - லாப ஸ்தானத்தில் குரு, சனி என கிரகங்கள் வலம்
2
3

மகரம் - ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள்

வெள்ளி,அக்டோபர் 16, 2020
கிரகநிலை: சுக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - தொழில் ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - லாப ஸ்தானத்தில் கேது - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் குரு, சனி என கிரகங்கள் வலம் ...
3
4

தனுசு: ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள்

வெள்ளி,அக்டோபர் 16, 2020
கிரகநிலை: ராசியில் குரு, சனி - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் ராஹு - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - லாப ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் கேது என கிரகங்கள் வலம் ...
4
4
5
கிரகநிலை: ராசியில் கேது - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹு - தொழில் ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - லாப ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் என கிரகங்கள் ...
5
6
கிரகநிலை: ராசியில் சூர்யன், சந்திரன் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் கேது - தைரிய ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - களத்திர ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - லாப ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) என கிரகங்கள் வலம் ...
6
7

கன்னி: ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள்

வெள்ளி,அக்டோபர் 16, 2020
கிரகநிலை: ராசியில் புதன்(வ) - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் கேது - சுக ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ)- பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - விரைய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
7
8
கிரகநிலை: ராசியில் சுக்ரன் - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - தைரிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - சுகஸ்தானத்தில் கேது - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - தொழில் ஸ்தானத்தில் ராஹூ என கிரகங்கள் வலம் ...
8
8
9

கடகம்: ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள்

வெள்ளி,அக்டோபர் 16, 2020
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - சுக ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் கேது - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - தொழில் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - லாப ஸ்தானத்தில் ராஹூ என கிரகங்கள் வலம் ...
9
10
கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - சுக ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் கேது - களத்திர ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - லாப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் ராஹூ என கிரகங்கள் வலம் ...
10
11
கிரகநிலை: ராசியில் ராஹூ - சுகஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் கேது - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - விரைய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
11
12

மேஷம்: ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள்

வெள்ளி,அக்டோபர் 16, 2020
கிரகநிலை: ராசியில் செவ்வாய்(வ) - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் ராஹூ - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் புதன்(வ) - களத்திர ஸ்தானத்தில் சூர்யன், சந்திரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் கேது - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் குரு, சனி என கிரகங்கள் வலம் ...
12
13

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் - 2020

வியாழன்,செப்டம்பர் 17, 2020
அனைத்து ராசியினருக்கும் புரட்டாசி மாத ராசி பலன்களை ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் கணிப்பில் விளக்கமாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு (12 ராசிக்கும்) ராசிக்கும் ஜோதிட பலன்களையும், தமிழ் மாதமான புரட்டாசி மாதத்தின் பலன்களையும் கணித்து
13
14

மீனம்: புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,செப்டம்பர் 17, 2020
(பூரட்டாதி 4ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி) - கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - தைரிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ...
14
15

கும்பம்: புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,செப்டம்பர் 17, 2020
(அவிட்டம் 3, 4 பாதம், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதம்) - கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் கேது ...
15
16

மகரம்: புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,செப்டம்பர் 17, 2020
(உத்திராடம் 2, 3, 4 பாதம், திருவோணம், அவிட்டம் 1,2 பாதம்) - கிரகநிலை: சுக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - களத்திர ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் - லாப ஸ்தானத்தில் கேது ...
16
17

தனுசு: புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,செப்டம்பர் 17, 2020
(மூலம், பூராடம், உத்திராடம் 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் குரு, சனி - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் ராஹு - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் - அயன சயன போக ...
17
18
(விசாகம் 4ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை) - கிரகநிலை: ராசியில் கேது - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹு - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - லாப ஸ்தானத்தில் ...
18
19

துலாம்: புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,செப்டம்பர் 17, 2020
(சித்திரை 3, 4 பாதம், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3ம் பாதம்) - கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் கேது - தைரிய ஸ்தானத்தில் குரு, சனி - களத்திர ஸ்தானத்தில் செவ்வாய்(வ) - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - தொழில் ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - லாப ஸ்தானத்தில் ...
19