0

மாசி மாத ராசி பலன்கள் - 2020

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
0
1

மீனம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
மீனம் (பூரட்டாதி 4ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி) - கிரகநிலை: ராசியில் சுக்ரன் - சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ - களத்திர ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) என கிரகங்கள் வலம் ...
1
2

கும்பம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
கும்பம் (அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: ராசியில் சூர்யன், புதன் (வ) - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - லாப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, ...
2
3

மகரம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
(உத்திராடம் 2, 3, 4 பாதங்கள் திருவோணம் அவிட்டம் 1,2 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - தைரிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் ராஹூ - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், ...
3
4

தனுசு: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
தனுசு (மூலம், பூராடம், உத்திராடம் 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - தைரிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - சுக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹு - தொழில் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
4
4
5
விருச்சிகம் (விசாகம் 4ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை) - கிரகநிலை: தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - சுக ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ராஹு - லாப ஸ்தானத்தில் சந்திரன் என கிரகங்கள் ...
5
6

துலாம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
துலாம் (சித்திரை 3, 4 பாதங்கள், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் ...
6
7

கன்னி: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
கன்னி (உத்திரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், அஸ்தம், சித்திரை 1, 2, பாதங்கள்) - கிரகநிலை: ராசியில் சந்திரன் - சுக ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - களத்திர ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் ராஹூ என ...
7
8

சிம்மம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
சிம்மம் (மகம், பூரம், உத்திரம் 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: குடும்ப ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - களத்திர ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - லாப ஸ்தானத்தில் ராஹூ என கிரகங்கள் வலம் வருகின்றன.
8
8
9

கடகம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
கடகம் (புனர் பூசம் 4ம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம்) - கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் ராஹூ என கிரகங்கள் ...
9
10

மிதுனம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
மிதுனம் (மிருக சிரீஷம் 3, 4 பாதங்கள் திருவாதிரை, புனர்பூசம் 1, 2, 3 பாதங்கள்) - கிரகநிலை: ராசியில் ராஹூ - சுக ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - தொழில் ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் ...
10
11

ரிஷபம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
ரிஷபம் (கார்த்திகை 2, 3, 4 பாதங்கள் ரோகிணி, மிருக சிரீஷம் 1, 2, பாதங்கள்) - கிரகநிலை: குடும்ப ஸ்தானத்தில் ராஹூ - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - தொழில் ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - லாப ஸ்தானத்தில் ...
11
12

மேஷம்: மாசி மாத ராசி பலன்கள்

வியாழன்,பிப்ரவரி 13, 2020
(அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: தைரிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, சனி, கேது - லாப ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் (வ) - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் என கிரகங்கள் வலம் ...
12
13

தை மாத ராசி பலன்கள் - 2020

வெள்ளி,ஜனவரி 17, 2020
அனைத்து ராசியினருக்கும் தை மாத ராசி பலன்களை ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் கணிப்பில் விளக்கமாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு (12 ராசிக்கும்) ராசிக்கும் ஜோதிட பலன்களையும், தமிழ் மாதமான தை மாதத்தின் பலன்களையும் கணித்து தந்துள்ளார்.
13
14
(பூரட்டாதி 4ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி) - கிரகநிலை: சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - தொழில் ஸ்தானத்தில் குரு, சனி, கேது - லாப ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் ...
14
15
(அவிட்டம் 3, 4 பாதம், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் சுக்ரன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராஹூ - களத்திர ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - தொழில் ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - லாப ஸ்தானத்தில் குரு, சனி, கேது - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் சூர்யன், ...
15
16
(உத்திராடம் 2, 3, 4 பாதம், திருவோணம், அவிட்டம் 1,2 பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் சூர்யன், புதன் - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - ரண, ருண ஸ்தானத்தில் ராஹூ - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - லாப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - அயன, சயன, போக ...
16
17
(மூலம், பூராடம், உத்திராடம் 1ம் பாதம்) - கிரகநிலை: ராசியில் குரு, சனி , கேது - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் - தைரிய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹு - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - அயன, சயன, போக ஸ்தானத்தில் ...
17
18
(விசாகம் 4ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை) - கிரகநிலை: ராசியில் செவ்வாய் - தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் குரு, சனி , கேது - தைரிய ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் - சுக ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ராஹு - தொழில் ஸ்தானத்தில் சந்திரன் என ...
18
19
(சித்திரை 3, 4 பாதம், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3ம் பாதம்) - கிரகநிலை: தன, வாக்கு, குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் - தைரிய ஸ்தானத்தில் குரு, சனி , கேது - சுக ஸ்தானத்தில் சூர்யன், புதன் - பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - லாப ...
19