சங்குப்பூவின் அரிய மருத்துவ குணங்கள்...!

Sangu poo..1
Sasikala|
சங்குப்பூ ஏறு கொடி வகையைச் சார்ந்தது. பச்சையான  கூட்டிலைகளையும், பளிச்சிடும் நீல நிறமான மலர்களையும்  உடையது. தட்டையான காய்களை உடையது. சங்குப்பூ  இலை, வேர், மலர்கள், விதை ஆகியவை மருத்துவத்தில்  பயன்படுபவை.

 இதில் மேலும் படிக்கவும் :