தும்பை செடியின் மருத்துவ நன்மைகள்!

Tumbai Sedi
Sasikala|
தும்பையில் பெருந்தும்பை, சிறுதும்பை, கருந்தும்பை, மலைத்தும்பை, கவிழ்தும்பை, காசித் தும்பை என்று பல வகைகளுண்டு. தும்பை முழுத்தாவரமும் இனிப்பு, காரச் சுவைகளும், வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது.
 
 
 


இதில் மேலும் படிக்கவும் :