மூலிகை செடிகளும் அதில் உள்ள சத்துக்களும்...!!

Hearbal new
Sasikala|
ஒவ்வொரு மூலிகையும் ஒரு  அற்புத மருந்தாகும். நம் கண் முன்னே பல மூலிகைகள் இருந்தாலும் அதன் பயன் மற்றும் நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ள முற்படுவதில்லை. இயற்கையில் கிடைக்க கூடிய பொருட்களின் பயன்களை பற்றி அறிந்துகொள்வோம். இதில் மேலும் படிக்கவும் :