1. ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. கட்டுரைகள்
Written By Prasanth Karthick
Last Modified: வியாழன், 16 நவம்பர் 2023 (09:37 IST)

சுவாமி ஐயப்பனை துதிக்க ஹரிவராசன துதிபாடல்!

ஹரிஹரசுதன் மணிகண்டன் சுவாமி ஐயப்பனை வழிபட உகந்த துதிபாடலாக ஹரிவராசன சரணம் உள்ளது. இதை பாடி சுவாமி ஐயப்பனை துதிப்பது சுவாமியின் பூரண அருளை பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறது.


 
ஆரம்பத்தில் சபரிமலையில் ஒளியாகிய செங்கனூர் கிட்டுமணி திருமேனி நம்பூதிரியாரின் புல்லாங்குழல் இசையை வாசித்து சபரிமலை நடை சார்த்துவது வழக்கமாக இருந்து வந்தது. பின்னர்தான் கம்பங்குடி சுந்தரகுளத்து ஐயர் என்பார் பிரசுரித்து சாஸ்தா ஸ்துதி கதம்பம் என்ற புத்தகத்தில் அமைந்த ஹரிவராசன பாடல் கீர்த்தனை சபரிமலை நடை சார்த்தும் முன்னர் பாடும் கீர்த்தனையாக அமைந்தது.

ஹரிவராசனம் விஷ்வமோஹனம்
ஹரிததீஷ்வரம் ஆராத்யபாதுகம்
அரிவிமர்த்தனம் நித்யநர்த்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2)

சரணகீர்த்தனம் பக்தமானசம்
பரணலோலுபம் நர்த்தனாலசம்
அருணபாசுரம் பூதநாயகம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2)

ப்ரணயசத்யகம் ப்ராணநாயகம்
ப்ரணத்தகல்பகம் சுப்ரபாஞ்ஜிதம்
ப்ரணவமந்திரம் கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2) 
துரகவாகனம் சுந்தரானனம்
வரகதாயுதம் வேதவர்நிதம்
குருக்ருபாகரம் கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2)

த்ருபவனார்ச்சிதம் தேவதாத்மகம்
த்ரினயனாம்ப்ரபும் திவ்யதேஷிகம்
த்ருதஷபூஜிதம் சிந்திதப்ரதம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2)

 
பவபயாப்பகம் ப்ஹாவுகாவஹம்
புவனமோஹனம் பூதிபூஷனம்
தவளவாஹனம் திவ்யவாரணம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2)

கலம்ருதுஸ்மிதம் சுந்தராணனம்
கலபகோமளம் காத்ரமோஹனம்
கலபகேஷரி வஜிவாஹனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2)

ஸ்ருதஜனப்ரியம் சிந்திதப்ரதம்
ஷ்ருத்திவிபூஷனம் சாதுஜீவனம்
ஷ்ருதிமனோஹரம் கீதலாலசம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஷ்ரயே
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2)

பஞ்சாத்ரீஷ்வரி மங்களம்
ஹரிஹரப்ரேமாக்ருதே மங்களம்
பிஞ்சாலங்க்ருத மங்களம்
ப்ரணமதாம் சிந்தாமணி மங்களம்
பஞ்சாஸ்யத்வஜ மங்களம்
த்ருஜகதாவாத்யப்ரபோ மங்களம்
பஞ்சாஸ்த்ரோபம மங்களம்
ஸ்ருதிஸிரோலங்கார சன்மங்களம்
சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா (2)

Edit by Prasanth.K