முதுகுவலிக்கு அற்புத தீர்வு தரும் கோணாசனம்...!

'கோணா' என்றால் முழங்கை என்று அர்த்தம். ஆசணம் என்பது ஒரு கோணத்தில் ஒரு நிலைப்பாட்டோடு இருப்பது. இந்த கோணாசனம் முழங்கையிலிருந்து, முதுகெலும்பு மற்றும் பின்புறம் வரை செயலாக்கம் கொடுத்து பலனளிக்கும்.
செய்வது எப்படி..?
 
* இருபுறமும் உங்கள் கைகளை ஆஸ்வாசப்படுத்தி நேராக நிற்கவும். உங்கள் உள்ளங்கைகள் தொடைகளை பக்கவாட்டத்தில் தொட்டுவாரு இருக்க வேண்டும். உங்கள் கால்களை குறைந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று அடி அகலப்படுத்திகொள்ளவும்.
 
* தோள்பட்டை அளவில் இரு கைகளையும் உயர்த்தி, கைகளை இணையாக வைக்கவும். மூச்சை உள்ளிழுக்க உங்கள் வலது காலை வலது  கோணத்தில் வைத்து குனிய வேண்டும்.
 
* வலது கையை கீழே நேராக வைத்து வலது காலை தொட்டு, இடது கையை நேர உயர்த்தவும். உங்கள் பார்வை மேலிருக்கும் இடது கை  மீதே இருக்க வேண்டும்.
 
* அதே சமயத்தில் இடது முட்டி வளையாமல் வைக்கவும். இப்போது நீங்கள் இருப்பது கோணாசனம், அதாவது உங்கள் உடல் கோண்லாக நிருத்திய கம்பத்தை போன்று இருக்கும். 
 
* இந்த கோணத்தில் 10-15 நொடிகள் இருங்கள். பின்னர் இதையே வலது காலுக்கும் பின்பற்ற வேண்டும். இடது புறமாக காலை சாய்த்து, இடது கையால் தொட்டவாரு வலது கையை உயர்த்த வேண்டும்.
 
நன்மைகள்: முதுகிற்கு வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையை உருவாக்கும். உடல் சோர்வு நீங்கும். முதுகு வலிக்கு நிவாரணம் தரும்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :