மனித தோலில் இருந்து ஸ்டெம் செல்கள் - விஞ்ஞானிகள் சாதனை

FILE

இந்த எம்ப்ரியோவை வைத்து குருத்தணுவை உருவாக்கும் சோதனை முயற்சியும் வெற்றி பெற்றதால், இதே முறையில் செயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட மனித தோலையும் சோதித்து பார்த்தபோது அதேபோன்ற மாற்றம் ஏற்பட்டது.

இப்படி செயற்கை முறையில் உருவாக்கி உயிரூட்டப்படும் குருத்தணுக்களை கொண்டு பார்கின்சன் நோயிலிருந்து இதய நோய் வரை பல பாதிப்புகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Webdunia|
இதற்காக பரிசோதனை கூடத்தில் வளர்க்கப்படும் எலிகளின் மேல்தோலில் உள்ள உயிரணுக்களை எடுத்து வீரியம் குறைந்த சிட்ரிக் அமிலக் கலவையில் சுமார் அரை மணி நேரம் வைத்தபோது அமிலத்தில் ஊறிய அந்த உயிரணுக்களில் இருந்து புதிய எம்ப்ரியோ உருவானது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :