உங்கள் வாழ்க்கையில் எதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவீர்கள்?

Webdunia|
நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள உங்களுக்கு இதோ ஒரு தேர்வு.

தேர்வு என்றதும் பயப்படாதீர்கள். சாதாரண கேள்விதான்.

தாழிட்ட வீட்டில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ஒரே சமயத்தில் வீட்டின் கதவை யாரோ தட்டுகிறார்கள், தொலைபேசி அடிக்கிறது, உங்கள் குழந்தை அழுகிறது, குழாயில் குடிநீர் வழிந்தோடிக் கொண்டிருக்கிறது, மாடியில் காய வைத்த துணி மழையில் நனையத் துவங்குகிறது.
இதில் முதலில் நீங்கள் எதை எதிர்கொள்வீர்கள்?

முடிவை மனதில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு அடுத்த பக்கத்திற்கு போங்கள், உங்களைப் பற்றி நாங்கள் சொல்கிறோம்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :