‌வி‌த்‌‌த‌தியாச‌ம் தெ‌ரி‌கிறதா?

Webdunia|
விடைக‌ள

1. கா‌தி‌லகடு‌க்க‌ன
2. பை‌யி‌னதலமுடி
3. ‌ஜி‌ப்பா‌வி‌னப‌ட்ட‌ன
4. பேசுபவ‌ரி‌னகை‌விர‌ல5. பேசுபவ‌‌ரச‌ட்டை‌யி‌னை ‌நிற‌ம்


இதில் மேலும் படிக்கவும் :