அம்மை நோயிலிருந்து பாதுகாக்க...!! - வீடியோ

அம்மை நோய் மிகவும் அதிகமாகத் தொற்றும் பண்புடைய நோயாகும். இது ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு நேரடித் தொடர்பு மூலமாக பரவலாம் அல்லது தொற்றுடையவர் இருமுவதாலோ தும்முவதாலோ காற்றின் மூலம் பரவலாம். மேலு இது பற்றி தெரிந்து கொள்ள....


இதில் மேலும் படிக்கவும் :