1. ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. இந்து
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 21 மே 2024 (20:11 IST)

தமிழர்களின் சிறு தெய்வ வழிபாட்டு முறைகள்..!

தமிழர்களின் சிறு தெய்வ வழிபாடு என்பது ஒரு பழங்கால வழிபாட்டு முறையாகும், இது இயற்கை, கிராமப்புற வாழ்க்கை மற்றும் சமூக அமைப்புகளுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழிபாட்டில் பல்வேறு தெய்வங்கள் மற்றும் சடங்குகள் அடங்கும், அவை அனைத்தும் மக்களின் வாழ்வில் நல்வாழ்வு மற்றும் செழிப்பை உறுதி செய்வதாக நம்பப்படுகிறது.
 
வீட்டு தெய்வம்: ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வம் இருக்கும், அது வீட்டைப் பாதுகாத்து குடும்பத்தினருக்கு நல்வாழ்வைக் கொடுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
குல தெய்வம்: ஒரு குறிப்பிட்ட குலத்தினரால் வணங்கப்படும் தெய்வம்.
 
ஊர் தெய்வம்: ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்தின் மக்களால் வணங்கப்படும் தெய்வம்.
 
காப்பு தெய்வம்: ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலுடன் தொடர்புடைய தெய்வம்.
 
இயற்கை தெய்வம்: மரங்கள், ஆறுகள், மலைகள் போன்ற இயற்கை பொருட்களுடன் தொடர்புடைய தெய்வம்.
 
திருவிழா: தெய்வத்தின் சக்தியைக் கொண்டாடும் ஒரு வருடாந்திர கொண்டாட்டம்.
சாமியாட்டம்: தெய்வத்தை வணங்குவதற்காக நடனம் மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகள்.
சிறு தெய்வ வழிபாட்டின் முக்கியத்துவம்:
 
சமூக ஒற்றுமை: சிறு தெய்வ வழிபாடு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு முக்கியமான வழியாகும்.
 
Edited by Mahendran