காற்றின் மொழி....... இசை, காதலின் மொழி....... முத்தம்

Webdunia| Last Modified வெள்ளி, 10 ஆகஸ்ட் 2007 (13:20 IST)
முத்தத்தினாலகிட்டுமநன்மைகளைககாணலாமா?

* முத்தமஉங்களதவாயசுத்தமசெய்யுமகருவியாம். சிரிக்காதீர்கள். உண்மைதான். உங்களதவாயஇயற்கையாமுறையிலசுத்தமசெய்விரும்பினாலஅதற்கஒரஎளிவழி முத்தம்.
* கண்களமூடிககொண்டமூச்சநிறுத்தி முத்தமகொடுப்பதனமூலமகண்களுக்கும், இதயத்திற்குமநல்உடற்பயிற்சியாகவுமஅமைகிறது. டென்ஷனையுமகுறைக்கிறது. எனவநீங்களடென்ஷனாஇருக்கும்போதகிடைக்குமமுத்தத்திற்கமதிப்பஅதிகம்.
* நீண்முத்தத்தினாலஉங்களஉடலிலதேவையற்காலரிகளஅழிகின்றன. இதனாலஉங்களஉடலஎப்போதுமகச்சிதமாவைத்துககொள்ளலாம்.
* பிரெஞ்சமுத்தத்தினாலஉங்களவாயதசைகளுக்கும், கன்னத்திற்குமஎளிதாஉடற்பயிற்சி கிட்டுகிறது. இதனாலஉங்களமுகமஎப்போதுமஇளமையாதோற்றத்தஇழக்காது.
* அன்பானவரஅளிக்குமஎதிர்பாராமுத்தத்தினாலஉங்களஇதயமபடபடக்கும். அப்போதஅதிகமாரத்தமஉடலுக்குபபாயும். அப்போதஎல்லநரம்புகளுமவேலசெய்தஉடலுக்கபுத்துணர்ச்சியஅளிக்கும்.
நீங்களுமஉங்களுக்கஅன்பானவர்களுக்கமுத்தமஅளித்தஅதனமூலமகிட்டுமபலன்களஅனுபவியுங்கள். எங்களுக்குமதெரிவியுங்கள்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :