முருகனுக்குரிய திருக்கார்த்திகை விரதத்தின் சிறப்பு...!

national news
திருக்கார்த்திகை குமரனுக்கு மிக மிக முக்கியமானது. இதற்கு அடுத்த நிலையை ஆடிக்கிருத்திகை ...

சனி பகவானிடமிருந்து தப்பிக்க பரிகாரம் உண்டா?

national news
ஏழுதலைமுறைக்கு முன் செய்த பாவங்களும், இந்த தலைமுறையில் நீங்கள் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் ...

வாஸ்து: மின் இணைப்புப் பெட்டி (E.B Box) அமைக்கும் முறை

national news
நாம் வசிக்கும் ஒரு வீட்டில் / கட்டடத்தில் இருள் நீங்கி வெளிச்சத்துடன் இருக்கவும், ஒரு ...

நெற்றியில் திருநீறு வைத்துக்கொள்வதற்கான காரணம் என்ன?

national news
அறுகம்புல்லை உண்ணுகின்ற பசுமாட்டின் சாணத்தை எடுத்து உருண்டையாக்கி, காயவைக்க வேண்டும். ...

வாஸ்து : வாழ்ந்து வீழ்ந்த வீட்டை வாங்கலாமா?

national news
ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்து, வீழ்ந்து போன தங்களுடைய வீட்டை விற்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட வீடுகளை ...