0

செப்டம்பர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

சனி,செப்டம்பர் 1, 2018
0
1
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
1
2
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
2
3
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
3
4
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
4
4
5
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
5
6
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
6
7
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
7
8
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
8
8
9
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு:
9
10
2018 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஆகஸ்டு மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் ...
10
11
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: அடுத்தவர்களை அனுசரித்து சென்று காரியங்களை வெற்றிகரமாக ...
11
12
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: கடின உழைப்பை கண்டு அஞ்சாத எட்டாம் எண் அன்பர்களே நீங்கள் ...
12
13
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: சொல்லாற்றல் மிக்க ஏழாம் எண் அன்பர்களே நீங்கள் காரியங்களை ...
13
14
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: உயர்வான எண்ணங்களுடன் சமூகத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் ...
14
15
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு திட்டமிட்டு செயலாற்றுவதில் வல்லவரான ஐந்தாம் எண் ...
15
16
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: அடுத்தவர் செய்யும் நற்காரியங்களுக்கு ஆதரவாக ...
16
17
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: பணவிஷயத்தில் சிக்கனத்தை கடை பிடிப்பவரான மூன்றாம் எண் ...
17
18
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு மனசாட்சிக்கு பயந்து எதையும் செய்யும் இரண்டாம் எண் ...
18
19
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: அடுத்தவர் யாரும் குறை கூறக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக ...
19