Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
0

மார்ச் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

வெள்ளி,மார்ச் 2, 2018
0
1
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் நினைத்த காரியங்கள் சுலபமாக முடியும்
1
2
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் ஓரளவு நிம்மதி கிட்டும். பழுதான வண்டியை ...
2
3
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் தொட்ட காரியம் துலங்கும்
3
4
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் துணிச்சலாக சில முக்கிய முடிவுகள் ...
4
4
5
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் எதிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்
5
6
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாததத்தில் எதையும் சாதிக்கும் துணிச்சல் வரும்
6
7
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதம் சவாலான விஷயங்களைக் கூட எளிதாக முடிப்பீர்கள்
7
8
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் எதிலும் உங்கள் கை ஓங்கும்
8
8
9
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் உங்களின் நிர்வாகத் திறன் கூடும். ...
9
10
2018ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு பிப்ரவரி மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க.ப. ...
10
11
9,18,27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் எதிர்த்தவர்கள் நண்பர்களாவார்கள்.
11
12
8,17,26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதத்தில் சவால்களை எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். கம்பீரமாகப் ...
12
13
7,16,25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் பணவரவு உண்டு. விவாதங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
13
14
6,15,24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதம் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். சகோதரங்கள் சரியாகப் ...
14
15
5,14,23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதம் தைரியமாக முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். ...
15
16
4,13,22,31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் காரியங்கள் சிறப்பாக முடியும்.
16
17
3,12,21,30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு, இந்த மாதம் எதிர்ப்புகள் அடங்கும். வழக்குகளில் வெற்றி ...
17
18
2,11,20,29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் எதிர்பார்த்த வேலைகள் தடையின்றி முடியும்.
18
19
1,10,19,28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் உங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு தடைகள் வந்தாலும் ...
19