0

ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

வியாழன்,ஜூலை 12, 2018
0
1
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் உயர்தரமான எண்ணங்களையும், உயர்ந்த திட்டங்களையும் உடைய ஒன்பதாம் ...
1
2
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் நல்லது, கெட்டது அறிந்து சமயோசிதமாக செயல்படும் திறமை உடைய ...
2
3
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் நியாயமான திட்டங்களுக்கு ஆதரவு அளித்து அடுத்தவர் மதிப்பை ...
3
4
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் அசத்தலான நடை உடை பாவனையுடன் ஆடம்பரமாக வாழும் ஆறாம் எண் ...
4
4
5
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் வாழ்க்கையில் பலவகை சோதனைகளையும், தடைகளையும் தகர்த்தெறியும் ...
5
6
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் கடின உழைப்பில் ஸ்திரமான வளர்ச்சியை பெறும் நான்காம் எண் ...
6
7
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் உலக அனுபவ அறிவை பெற்றவரும், அடுத்தவரின் தராதரம் அறிந்து ...
7
8
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் பக்குவமான அணுகுமுறையினால் எதிலும் சாதகமான பலனை பெறும் ...
8
8
9
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் தனது தோரணையால் எல்லோரையும் எளிதில் வசீகரிக்கும் திறமை ...
9
10
2018 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஜூன் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர் ...
10
11
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: மற்றவர்களின் கட்டாயத்திற்காக எந்த காரியத்தையும் செய்யாத ...
11
12
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: எந்த நிலையிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் எட்டாம் ...
12
13
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை ஒரு நடுநிலைமையுடன் ...
13
14
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: எழுத்தாற்றலும், பேச்சாற்றலும் கொண்ட ஆறாம் எண் அன்பர்களே ...
14
15
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: புத்திக்கூர்மையும் சமயோசித புத்தியும் கொண்ட ஐந்தாம் எண் ...
15
16
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: எப்பொழுதும் பரபரப்பாக காணப்படும் நான்காம் எண் ...
16
17
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: புதுமையான சிந்தனைகளும், சிறந்த கற்பனையாற்றலும் உடைய ...
17
18
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: மனதிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வாழ்க்கையில் ...
18
19
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு: எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் திடமானமுடிவுடன் எந்த ...
19