0

வாஸ்து: தவறான தெருக்குத்து தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்துமா...?

புதன்,ஏப்ரல் 24, 2019
0
1
குடியிருக்கும் மனையானது நமது வாழ்வில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதே இந்த மாற்றத்துக்குக் காரணமாகும். ...
1
2
உங்கள் விட்டில் எப்பவும் காசு பணம் தங்க வாஸ்து சாஸ்திரம் சொல்லும் ரகசியம் என்ன என்பதை பார்போம்.
2
3
வாஸ்துவில் மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய சில அடிப்படை உள்ளது. ஒரு வீடோ அல்லது தொழில் நிறுவனமோ ...
3
4
பொதுவாகவே, மணி பிளான்ட்டை வளர்ப்பதால் வீட்டில் செல்வம் பெருகும். கடன் தொல்லை தீரும் என்ற நம்பிக்கை ...
4
4
5
கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க கீழ்க்கண்ட வாஸ்து வழிமுறைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு திசையை ...
5
6
உங்கள் விட்டில் எப்பவும் காசு பணம் தங்க வாஸ்து சாஸ்திரம் சொல்லும் ரகசியம் என்ன என்பதை பார்போம்.
6
7
வீட்டில் படிக்கும் அறை அல்லது நூலகத்தை மேற்குதிசையில் அமைப்பது சிறந்தது. அந்த அறையில் வாஸ்துப் படி ...
7
8
வாஸ்து நன்றாக இருப்பது பண வருமானத்திற்கு மட்டுமல்ல உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் அவசியம். நோயற்ற வாழ்வே ...
8
8
9
புதிய வீடு கட்டுவதற்கு முன்பாக கட்டிட வரைப்படத்தை வாஸ்து சாஸ்திரம் நன்கு கற்றறிந்த கட்டிட நிபுணர், ...
9
10
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் நோக்கம், மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக அவர்களுடைய தேவைகளையும், எதிர்பார்ப்புகளையும் ...
10
11
வாஸ்துவில் மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய சில அடிப்படை உள்ளது. ஒரு வீடோ அல்லது தொழில் நிறுவனமோ ...
11
12
ஈசான மூலை (வடகிழக்கு) வழியேயே சகலசௌபாக்கியங்களும் வீட்டிற்குள் வருகின்றது, எனவே இம்மூலையை சுத்தமாக ...
12
13
வாஸ்து படி ஒரு வீட்டில் அனைத்து அறைகளும் அமைந்தால், அந்த வீட்டில் நேர்மறை சக்தி அதிக அளவில் ...
13
14
மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் மட்டுமே உயிர் உண்டு என்று நம்மில் பலபேர் நினைக்கின்றோம்.ஆனால் ...
14
15
வீட்டிற்கு அழகு வாசல். வாசல் முடியும் இடம் சாலைத்தெரு. இந்த சாலைத்தெரு அமையும் இடத்தை பொறுத்து இடம் ...
15
16
நாம் வாழப்போகும் வீட்டை உயிரற்ற ஜடப் பொருளாகக் கருதாமல், உயிர்ச் சக்தியாகப் பாவித்து 'வாஸ்து ...
16
17
எப்போதும் வீட்டின் நடுவே நின்று திசைக்காட்டியின் உதவியோடு திசைகளை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள். வீட்டின் ...
17
18
ஒரு மனையை தேர்வு செய்ய முற்படும் பொழுதே அதில் உள்ள மண்ணை வைத்து அதாவது வாசனையை வைத்து இதில் வீடு ...
18
19
சூரியனை ஆதாரமாக கொண்டு ஜட பொருட்களான செங்கல், சிமெண்ட், மணல், கம்பிகள், வெட்டப்பட்ட மரம் போன்ற ...
19