0

இன்று உங்களுக்கான நாள் எப்படி? இன்றைய ராசிபலன் (18-11-2018)!

ஞாயிறு,நவம்பர் 18, 2018
0
1
சிவனுக்குப் பிரியமானதும். ஆரோக்கியத்திற்கு அரனாக இருப்பதுமான வில்வமரத்தை வீட்டில்வைத்து ...
1
2
“வாஸ்து” என்ற சொல் கட்டிடமொன்று கட்டப்பட்டுள்ள அல்லது கட்டப்படவுள்ள நிலத்தைக் குறிக்கும். “வாஸ்து ...
2
3
இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான் நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
3
4
மகாலட்சுமி மிகவும் விரும்பி தங்கும் இடங்களில் தங்கமும் ஒன்று. எனவேதான் பெண்கள் கண்டிப்பாக ஏதாவது ...
4
4
5
பெண்ணின் பருவத்தில் ருதுவாவது ஒரு முக்கிய கட்டமாகும், ஜனன காலத்தை வைத்து ஒருவருடைய வாழ்க்கையை ...
5
6
அனைத்து ராசிகளுக்குமான தமிழ் மாத பலன்கள் (கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள்) ஜோதிடர் பெருங்குளம் ...
6
7
கிரகநிலை: பஞ்சம பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்ரன் (வ) - ...
7
8
கிரகநிலை: ராசியில் சந்திரன், செவ்வாய் - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் ராஹூ - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ...
8
8
9
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் - களத்திர ஸ்தானத்தில் ராஹூ - தொழில் ...
9
10
கிரகநிலை: ராசியில் சனி - அயன சயன போக ஸ்தானத்தில் கேது - தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் சந்திரன், ...
10
11
கிரகநிலை: ராசியில் சூர்யன், குரு - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சனி - ராசியில் கேது - சுக ...
11
12
கிரகநிலை: ராசியில் புதன் (வ), சுக்ரன் (வ) - தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சூர்யன், குரு - தைரிய ...
12
13
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்ரன் (வ) - தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் ...
13
14
கிரகநிலை: தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்ரன் (வ) - சுக ஸ்தானத்தில் சூர்யன், குரு - பஞ்சம ...
14
15
கிரகநிலை: ராசியில் ராஹூ - சுக ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்ரன் (வ) - பஞ்சம பூர்வ புண்ணிய ...
15
16
கிரகநிலை: தன வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் ராஹூ - பஞ்சம பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), ...
16
17
கிரகநிலை: தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் ராஹூ - ரண ருண ரோக ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்ரன் (வ) - ...
17
18
கிரகநிலை: சுக ஸ்தானத்தில் ராஹூ - களத்திர ஸ்தானத்தில் புதன் (வ), சுக்ரன் (வ) - அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ...
18
19
வீட்டில் அமைதி, செல்வம், இன்பம் மற்றும் அனைத்து வகையான நல்ல விஷயங்கள் நிலைக்க நாம் இந்த ஆன்மீக ...
19