Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

ஜூலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

2016ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஜூலை மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க.ப. வி‌த்யாதர‌ன் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.

Widgets Magazine

ஜுலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 7, 16, 25

7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் சாதிப்பீர்கள். பிரபலங்கள் அறிமுகமாவார்கள். புதிதாக வாகனம் வாங்குவீர்கள். சிலர் வீடு மாற ...

ஜுலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 6, 15, 24

6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் எதையும் தாங்கும் மனவலிமைக் கிட்டும். எதிர்பார்த்த வகையில் உதவிகள் கிடைக்கும். பழைய ...

ஜுலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 5, 14, 23

5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் இதமான பேச்சு, மாறுபட்ட அணுகுமுறையால் சாதிப்பீர்கள். எடுத்த காரியங்களை எப்படியாவது ...

ஜுலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 4, 13, 22, 31

4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாததத்தில் சவால்களை சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். அதிகாரப் பதவியில் இருப்பவர்கள் உதவுவார்கள். ...

ஜுலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 3, 12, 21, 30

3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் சின்ன சின்ன ஆசைகள் நிறைவேறும். நட்பு வட்டம் விரிவடையும். குடும்பத்தாரின் கோரிக்கைகளை ...

ஜுலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 2, 11, 20, 29

2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் எதிர்பார்த்த காரியங்களை தடையின்றி முடியும். வீடு கட்ட லோன் கிடைக்கும்.

ஜுலை மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 1, 10, 19, 28

1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் புது வழியில் சில முயற்சிகள் செய்வீர்கள். பழைய நண்பர்கள், உறவினர்களின் சந்திப்பால் ...

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

2016ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஜூன் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க. ...

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 9,18,27

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 9,18,27

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 8,17,26

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 8,17,26

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 7,16,25

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 7,16,25

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 6, 15, 24

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 6, 15, 24

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 5,14,23

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 5,14,23

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 4,13,22,31

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 4,13,22,31

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 3,12,21,30

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 3,12,21,30

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 2,11,20,29

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 2,11,20,29

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 1, 10,19,28

ஜூன் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 1, 10,19,28

மே மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

2016ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு மே மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க. ப. ...

Widgets Magazine

கே‌ள்‌வி-ப‌தி‌ல்

குருபகவானை வழிப்படும் முக்கிய பரிகார தலங்கள்

குருபகவானை வழிப்படும் முக்கிய பரிகார தலங்கள்

தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்கள்

தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்கள்

Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine Widgets Magazine