Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
 
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

உலக ‌சி‌னிமா

உலக சினிமா - சவுத்பவ் (Southpaw)

விளையாட்டை மையமாக வைத்து எடுக்கப்படும் படங்கள் கூடுதலான சிரத்தையை படைப்பாளியிடம் கோருபவை. ...

உலக சினிமா - The Visit

உலக சினிமா - The Visit

சினிமா செய்தி

’வைரமுத்துவின் மனதில் உள்ளது வாய் வழியே வந்துள்ளது’ - தாணு

வைரமுத்துவின் மனது என்ன நினைத்ததோ அதுதான் வாய் வழியாக வந்துள்ளதாக நான் கருதுகிறேன் என்று ...

ஆதி, நிக்கி கல்ராணியின் பேய் படம்

ஆதி, நிக்கி கல்ராணியின் பேய் படம்

Widgets Magazine
Widgets Magazine Widgets Magazine