குளிர்காலத்தில் நெய் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன?

இயற்கையிலேயே எந்தவொரு பொருளிலும் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் உள்ளன.

Social Media

ஆனால் அவற்றில் சில குறிப்பிட்ட பருவங்களில் சாப்பிடுவது உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.

குளிர்காலத்தில் நெய் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் தீமைகள் பற்றி இதில் தெரிந்து கொள்வோம்.

குளிர்காலத்தில் நெய் சாப்பிடுவதால் கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கிறது.

சளி மற்றும் இருமல் இருந்தால் நெய்யை தவிர்க்க வேண்டும்.

குளிர்காலத்தில் அதிக நெய் சாப்பிடுவதால் சுவாச பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.

Social Media

குளிர்காலத்தில் நெய் சாப்பிடுவதால் கல்லீரல் பிரச்சனைகளும் ஏற்படும்.

Social Media