0

பரப்பன அக்ரஹாரா சிறைச்சாலைக்குள்

புதன்,அக்டோபர் 15, 2014
0
1
பள்ளி வளாகத்திலேயே சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அதுவும் வகுப்புகள் நடந்துகொண்டிருக்கும் பதினொரு மணிக்கு. அப்படியிருந்தும் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தட்டிக் கழிக்கிறார்கள்.
1