ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக கம்யூனிஸ்டுகள் உண்ணாநிலை - பழ.நெடுமாறன் வரவேற்பு

Webdunia|
FILE
இலங்கையிலஅப்பாவிததமிழர்களகொன்றகுவித்ராபக்சகும்பலவிசாரித்தஉரிதண்டனையவழங்வேண்டுமஎன்கோரிக்கையவலியுறுத்தி கம்யூனிஸ்டகட்சி அறிவித்துள்உண்ணாநிலைபபோராட்டத்தழ.நெடுமாறனவரவேற்றுள்ளார்.

இததொடர்பாஇலங்கைததமிழரபாதுகாப்பஇயக்கத்தினஒருங்கிணைப்பாளரழ.நெடுமாறனவெளியிட்டுள்அறிக்கையில்,
இலங்கையிலஅப்பாவிததமிழர்களகொன்றகுவித்ராபக்சகும்பலவிசாரித்தஉரிதண்டனையவழங்வேண்டுமஎன்கோரிக்கையவலியுறுத்தி சென்னையிலும் , மாவட்டததலைநகரங்களிலுமமார்ச் 6 ஆமதேதி உண்ணாநிலைபபோராட்டமநடத்முன்வந்துள்இந்தியககம்யூனிஸ்டகட்சியநானமனமாரபபாராட்டுகின்றேன்.
இந்உண்ணாநிலைபபோராட்டத்திலஎல்லஇடங்களிலுமபங்கேற்கும்படியுமஅவர்களுக்கவாழ்த்துக்கூறும்படியுமஇலங்கைததமிழரபாதுகாப்பஇயக்கத்திலஅங்கமவகிக்குமஅமைப்புகளையுமதோழர்களையுமவேண்டுகிறேனதெரிவித்துள்ளார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :