0

சரிந்த தங்கம் விலை மீண்டும் கூடியது: இன்றைய விலை நிலவரம்!!

வெள்ளி,செப்டம்பர் 18, 2020
0
1
கொரோனா காரணமாக பொருளாதார பாதிப்புகளால் தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில் இன்று விலை குறைந்துள்ளது.
1
2
கொரோனா காரணமாக பொருளாதார பாதிப்புகளால் தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில் இன்று விலை குறைந்துள்ளது.
2
3
கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படும் நிலையின் இன்று விலை உயர்ந்துள்ளது.
3
4
கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படும் நிலையின் இன்று விலை உயர்ந்துள்ளது.
4
4
5
கடந்த சில நாட்களாக சரிந்த தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.128 உயர்ந்துள்ளது.
5
6
கடந்த சில வாரங்களாக ஏற்ற இறக்கங்களுடன் காணப்பட்ட தங்கம் விலை தற்போது தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
6
7
கடந்த சில வாரங்களாக ஏற்ற இறக்கங்களுடன் காணப்பட்ட தங்கம் விலை தற்போது தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
7
8
கடந்த சில வாரங்களாக ஏற்ற இறக்கங்களுடன் காணப்பட்ட தங்கம் விலை தற்போது தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
8
8
9
கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை மெல்ல குறைந்து வந்த நிலையில் இன்றும் விலை குறைந்துள்ளது.
9
10
கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை மெல்ல குறைந்து வந்த நிலையில் இன்றும் விலை குறைந்துள்ளது.
10
11
2022-ல் ஒரு சவரன் 60,000 ரூபாயை தாண்டும் என தங்க நகை வியாபாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
11
12
கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றமும் இறக்கமுமாக இருந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது.
12
13
கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றமும் இறக்கமுமாக இருந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது.
13
14
கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றமும் இறக்கமுமாக இருந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது.
14
15
கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றமும் இறக்கமுமாக இருந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது.
15
16
தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் உயர்ந்துகொண்டு வருகிறது.
16
17
கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்து வந்த நிலையில் இன்றும் இதன் விலை குறைந்துள்ளது.
17
18
கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்து வந்த நிலையில் தற்போது இதன் விலை மீண்டும் அதிகரிக்க துவங்கியுள்ளது.
18
19
வரலாறு காணாத வகையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்த தங்கத்தின் விலை கடந்த நாட்களை போல இன்றும் குறைந்துள்ளது.
19