ஐஸ்கிரீம் நகைச்சுவை

Webdunia|
ஒருவர் : மூன்றாவது முறையாக ஐஸ்கீரிம் வாங்கி சாப்பிடுகிறாயே அசிங்கமாக இல்லையா?
மற்றொருவர் : நான் உனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லித் தானே வாங்குகிறேன்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :