0

குரூப்-4 தேர்வு எழுதிய தாய், மகள் இருவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் அரசு வேலை

சனி,மார்ச் 2, 2019
0
1
மே-ஜூன், 2013, சென்னை மற்றும் மதுரை தேர்வு முடிவுகள் (கிரேடு) மே-ஜூன், 2013, கோயம்புத்தூர் தேர்வு முடிவுகள் (கிரேடு) மே-ஜூன், 2013 தேர்வு முடிவுகள், திருச்சி மற்றும் திருநெல்வேலி (கிரேடு அண்ணா பல்கலை தேர்வு முடிவுகள், 2013 மே-ஜூன் (மார்க் சிஸ்டம்)
1
2
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டின் UG, PG முதல் செமிஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை (Grade System - Chennai and Madurai)வெளியிட்டுள்ளது.
2
3
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு நவம்பர்-டிசம்பரில் நடத்திய UG, PG தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
3
4
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் நடத்திய UG தொலைதூரக் கல்வி தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
4
4
5
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஆண்டு (2012) நவம்பர் மாதம் நடத்திய UG தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
5
6
தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஜூன் மாதம் நடத்திய (Term End Exams) தேர்வுகளின் (B.A. வரலாறு தவிர) முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
6
7
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த மே/ஜூன் மாதங்களில் நடத்திய ME, M.Tech., M.Sc., B.Sc. (Grade, Mark) தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
7
8
அண்ணா பலைகலைக் கழகம், சென்னை, மே, ஜூனில் நடைபெற்ற முதுகலை தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
8
8
9
அண்ணா பல்கலைக்ககழகம் கடந்த மே, ஜூன் மாதங்களில் நடத்திய BE/B.Tech. தேர்வு முடிவுகளையும், அரியர் தேர்வு முடிவுகளையும் வெளியிட்டுள்ளது.
9
10
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய UG Regular தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
10
11
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய PG Regular தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
11
12
அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு 8வது செமெஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. தேர்வு முடிவுகளைக் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்:
12
13
10ஆ‌ம் வகு‌ப்பு தே‌ர்வு முடிவுகளை த‌மிழக ப‌ள்‌ளி‌க் க‌ல்‌வி‌த்துறை இ‌ன்று ம‌திய‌ம் வெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்ளது. மாணவ‌ - மாண‌விக‌ள் தே‌ர்வு முடிவுக‌ள் தெ‌ரி‌‌ந்து கொ‌ள்ளலா‌‌ம்.
13
14
கட‌ந்த மா‌ர்‌ச்‌ மாத‌ம் முடிவடை‌ந்த ‌பிள‌ஸ் 2 பொது‌த் தே‌ர்வு முடிவுகளை தமி‌ழ்நாடு அரசு தே‌ர்வு‌த்துறை இ‌ன்று காலை 11 ம‌ணி‌க்கு வெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்ளது. சுமா‌ர் 8.22 ல‌‌‌ட்ச‌ம் மாணவ‌ர்க‌ள் எழு‌தியு‌ள்ள தே‌ர்வு முடிவுக‌ளை த‌மி‌ழ்.வெ‌‌ப்து‌னியா.கா‌ம் - ...
14
15
தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் கடந்த கடந்த ஜனவரியில் நடத்திய Term End, BPP தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
15
16
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் நடத்திய PG மற்றும் புர·பஷனல் தேர்வுகளின் மறுமதிப்பீடு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
16
17
சென்னைப் பல்கலைக்கழக‌ம் கடந்த டிசம்பர் 2011 நடத்திய தொலைதூரக் கல்வி UG தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
17
18
அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் யு.ஜி., மற்றும் பி.ஜி. முதல் செமெஸ்டர், ஜனவரி 2012, தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. கீழ் வரும் இணைப்பை கிளிக் செய்து தேர்வு முடிவுகளைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்
18
19
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடத்திய BA, B.Sc., BCA, B.Com., BBA, BSs (ISM) B.Sc. (Vis Comm), B.Com. (CS), B.Music, B.Com (Co-op) ஆகிய UG தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.
19