சென்னை பல்கலை UG தேர்வு முடிவுகள்!

Webdunia|
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய UG Regular தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

B.Sc., BCA தே‌ர்வு முடிவுகளை‌‌க் காண...

B.Com. தே‌ர்வு முடிவுகளை‌க் காண...

BBA, B.Sc. (ISM), B.Sc. (Vis Comm) முடிவுகளை‌க் காண...

BA, B.Com. (CS), B.Music, B.Com. (Co-op) முடிவுகளை‌க் காண..


இதில் மேலும் படிக்கவும் :