தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலை தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஜூன் மாதம் நடத்திய (Term End Exams) தேர்வுகளின் (B.A. வரலாறு தவிர) முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :