இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

P.Chandrasekaran

ஜெ.வின் குறி தண்டனையிலிருந்து தப்புவதல்ல.அதெற்கெல்லாம் ஏற்பாடு எப்போதே செயதாகிவிட்டது.ஆரிய வம்சாவழிகள் தண்டனை பெருவதில்லை. பிரதமர் ஆக வேண்டும் அதற்கு தமிழத்தில் உள்ள அனைவரும் குற்றவாளிகள்.தான் மட்டுமே புனிதமானவர் என்பதை காண்பிக்க செய்யப்படும் நாடகமே. ஆனால் இறைவன் கொடுக்கும் தணடனையிலிருந்து தப்ப முடியாது.
X REPORT ABUSE Date 19-02-12 (09:50 AM)

G.A.D.MURTHI

காட்சிகல் மாறும்
X REPORT ABUSE Date 19-02-12 (07:52 AM)

krishna

எல்லாம் நாடகம்
X REPORT ABUSE Date 18-02-12 (07:20 PM)

myself

En Frienda Pola Yaaru Machan
X REPORT ABUSE Date 18-02-12 (04:23 PM)

V.S.NARAYANAN

It is proceeding on expected lines. Sasi & co being sent out of Poes was always thought to be a drama with a larger canvas. It is just unfolding now. Once J is acquitted, Sasi will storm back into Poes to a royal welcome. It is only a matter of time - months.
X REPORT ABUSE Date 18-02-12 (04:21 PM)

rajesh

she has given due respect to her long term freindship and made herself as a candle. hats off to you.
X REPORT ABUSE Date 18-02-12 (04:08 PM)

sundar

The whole drama of distancing Sashi from JJ is to get acquitted and after the case is decided they may forge an alliance
X REPORT ABUSE Date 18-02-12 (03:12 PM)