இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

NATRAJ

வினியோகிக்க ஏன் 12 கோடி ரூபாய் ? அநியாயமாக தெரிகிறதே! இப்படித்தான் ராடன் வளர்ந்ததா? தாத்தா ஆட்சியில் இருந்திருந்தால் விஷால் இன்நேரம் சட்னிதான். நல்லகாலம் பழைத்துக் கொண்டார். எவ்வளவு காலத்திற்க்கோ. ஆத்
X REPORT ABUSE Date 10-04-12 (09:16 PM)

Sixface

வினியோகிக்க ஏன் 12 கோடி ரூபாய் ? அநியாயமாக தெரிகிறதே! இப்படித்தான் ராடன் வளர்ந்ததா? தாத்தா ஆட்சியில் இருந்திருந்தால் விஷால் இன்நேரம் சட்னிதான். நல்லகாலம் பழைத்துக் கொண்டார். எவ்வளவு காலத்திற்க்கோ. ஆத்தா அரசியல் செல்வாக்கு உள்ளவராயிற்றே!!
X REPORT ABUSE Date 23-01-12 (05:32 PM)

MAHENDRAN

vedy padam tholvy. mihuthypanam epady kidaikum.
X REPORT ABUSE Date 23-01-12 (04:56 PM)