இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

tamilxp

சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகளும் நேரங்களும் https://www.tamilxp.com/2020/03/sugar-patient-food-items-in-tamil.html
X REPORT ABUSE Date 30-03-20 (05:10 PM)