இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

santha

வெள்ளை பூசணி வெள்ளரிக்காய் முருங்கை இல்லாத அவியல் ஒரு சுவையும் இல்லை பூண்டு சேர்ப்பது இல்லை
X REPORT ABUSE Date 16-06-19 (09:50 AM)