இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Senthil

லண்டன், நியூயார்க், ஷாங்காய் பற்றி ஏன் கவலை படறீங்க ? நம்ம ஊர் நிலவரம் என்ன ?
X REPORT ABUSE Date 21-05-19 (07:52 PM)