இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Tamil

ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி தின்கிற நாய்களுக்கு, டாஸ்மாக் டுமிழியனுக்கு வேற என்ன மீம்ஸ் போடா தெரியும்.
X REPORT ABUSE Date 27-03-19 (05:15 PM)