இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)

laxmanan

போலீஸ் எப்போதும் புரோக்கர்களாகவே வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை இப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா ?தமிழகத்தில் உள்ள 90 % காவல் துறை அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத்துடனேதான் செயல் படுகிறார்கள் .நானும் பல தடவை மீடியாக்களில் இது சம்பந்தமாக நீதி துறைக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காவல் துரையின் இந்த பிற்போக்கான நடவடிக்கையை தெரியப்படுத்தியும் எந்த பலனும் இல்லை . தமிழகத்தின் மானங்கெட்ட காவல் துறையும் நீதித்துறையும் இதில் பணி புரியும் அணைத்து அதிகாரிகளும் சுயநல நோக்கத் துடனேயே செயல்படுகிறார்கள் .இன்று நாட்டில் உள்ள லஞ்ச ஊழல் அதிகரிப்புக்கு காவல் துறையின் இது போன்ற செயலே காரணம் என்பதை துளியும் மறக்க முடியாது . ஒரு நாளில் காவல் துறையினர் ஒரு கேஸ் அல்லது இரண்டு கேஸ் இவ்வளவுதான் இவர்களின் விசாரிப்பு .ஒரு ஸ்டேஷன்னுக்கு ஒரு நாளில் பல கேஸ் வருகிறது .ஆனால் இந்த தேவுடியா காவல் துறையை சேர்ந்தவர்கள் பணம் யார் அதிகமாக தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாட்டும் சாதகமாக செயல் படுகிறானுக இந்த தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவனுக .நீதி துறையில் உள்ள நாதாரி நாய்களும் இது மாதிரி போன்ற காவல் துறை பூண்ட மவனுகளுக்கே சப்போர்ட் பண்றங்க .அரசியல் பூண்ட மவனுகளுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அந்த புண்டமவனுக மக்களின் ஓட்டு வங்கியையே தங்களின் குறிக்கோளாக கொண்டு சுயநல புண்டமவனுகளாக இருக்கிறானுக .ரவுடிகளின் அரசங்கந்தான் இன்னிக்கி தமிழ் நாட்டில் 100 % என்பது உண்மை .தேவிடியா காவல் துறை புண்டமவன்களும் ,தேவுடியா நீதி துறையும் ,ரவுடி அரசியல் வாதிகளின் புண்ட மவன்களும் உள்ள நாடுதான் இந்த தமிழ்நாடு .
X REPORT ABUSE Date 14-03-19 (08:15 PM)