இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

pallavan

இதில் அரசியல் வேண்டாம், யாரையும் காப்பற்ற வேண்டாம், நடந்தது மாபெரும் கொடுமை. கலாச்சாரத்துக்கே பெயர்போன தமிழகம் தாழ்ந்து நிற்கிறது. கடுந்தண்டனைகள் அவசியம் இந்த ஜென்மங்களுக்கு.
X REPORT ABUSE Date 12-03-19 (10:33 AM)