இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

ganesh

டம்மி சர்க்கார் நல்லா இருக்கு டா உங்க டைட்டில் எதுக்கு இந்த மானங்கெட்ட பொழப்பு அந்த அளவுக்கு உன்னால தைரியமா ஆளுங்கட்சி எதிர்த்து நியூஸ் போடா முடியுமா
X REPORT ABUSE Date 09-11-18 (01:42 PM)