இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

RAJAN

நான் அவனில்லை. திருட்டு பயல. படம் பேரே களேபரமா இருக்கே!. இவன் செய்திருப்பான். புடிச்சி உள்ள போடுங்க சாமி. முட்டிக்கு முட்டி தட்டி கேட்டா எல்லாம் வெளியே வரும்.
X REPORT ABUSE Date 25-10-18 (08:56 AM)