இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

nicholas

என்ன ஆச்சு இவருக்கு!!!! ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பல்டி அடிக்கிறார்.. நான் என்னவோ இவருக்கு அரசியல் ஹரியும் என்று நினைத்தால் அவர் மகா பல்டி அடித்து அரசியல் தனக்கு தெரியாததை தினமும் நெருபித்து கொண்டு இருக்கிறார்
X REPORT ABUSE Date 30-08-18 (10:22 PM)