இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

ravivarman

பூஸ்டர் பேக், SMS பேக் , கால் கட்டர் , நெட் பேக் , ரோமிங் பேக் என்று எல்லாம் சொல்லி கொள்ள அடிச்சீங்க கடந்த 10 வருடமாக, எல்லாத்தியும் திருப்பி குடுங்க பாஸ் . தேங்க்ஸ் டு Jio
X REPORT ABUSE Date 12-04-18 (11:54 AM)