இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

ohmmoorthi

மன்னிக்கவும்..அப்போ நீங்க அவரது காதலன்..அந்த ஒரு கரணம் தான்..இந்த காட்சிக்கு சம்மதம் தந்து இருப்பாங்க...நீங்க ரெண்டு பெரும் எண்ணி இருக்க மாட்டீங்க..உங்க உறவு அறுந்து போயிடும்னு
X REPORT ABUSE Date 13-03-18 (01:06 PM)