இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Siva

என்னுடைய உண்ணாவிரதத்தால் உலக மக்களுக்கு கேடு விளையும் - நல்ல நகைசுவை
X REPORT ABUSE Date 09-02-18 (10:15 PM)

Yoganathan Rangaswamy

I really welcome about his decision.
Date 10-02-18 (11:24 AM)