இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Krishna rao

சிந்திக்க தெரியாத, காசுக்காக விலை போகும் கேடு கேட்ட R கே நகர் மக்கள். இதுவும் ஒரு விதமான விபச்சாரமே.
X REPORT ABUSE Date 14-12-17 (12:10 AM)