இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Kavithaa

சிறுமியின் தந்தை அவனை கொலை செய்து விடலாம் .. அவருக்கு அந்த உரிமை உண்டு மஹாபாரதம் போர் நடந்த காலத்திலிருந்து இந்த நடைமுறை உண்டு நீதி மன்றமும் இந்த நடைமுறைக்கு அனுமதி வழங்கவேண்டும் . அப்படி செய்தால் தான் வருங்காலத்தில் இது போன்ற தவறுகள் நடைபெறாமல் தடுக்கலாம் . இல்லையென்றால் வருங்காலத்தில் பெற்ற தாயையோ அல்லது உடன் பிறந்த அக்கா தங்கைகளையோ , அல்லது தான் பெற்ற மகளையோ இந்த தஷ்வந்த் போன்றவர்களோ இல்லை அவனை பெற்றவர்களோ செய்யலாம் .
X REPORT ABUSE Date 14-09-17 (04:51 PM)