இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

srinivasan

இந்தியாவிலேயே அதிக வயதுடைய மருத்துவர் புனே நாட்டில் வாழ்ந்து வருகிறார். புனே என்பது நாடு அல்ல. இந்திய நாட்டில் மஹாராஷ்ட்ரா மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு நகரம் தான் புனே நகரம். செய்திகளை வெளியிடும் முன்பு சரியான தகவல்களை அளிக்கவும். Pune is one of the city in our country India which is in Maharashtra State. Kindly give the correct details in future.
X REPORT ABUSE Date 04-07-17 (06:37 PM)