இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

kayal

சுமங்கலி பெண்கள் மட்டும்தான் குங்குமம் வைக்க வேண்டுமா என்ன ஒரு மூட வழக்கத்தை இன்னிக்கு வரைக்கும் பேசுருங்கிள .வெளங்கிரும்
X REPORT ABUSE Date 06-07-17 (07:13 AM)