இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

sankar

பேஸ் புக் தவறுதலான புரோகிராம்களை உருவாக்கி மனித உரிமை கிண்டல் செய்யும் ஒரு பிற்போற்க்கான எக்ஸ்புளோரர் என்பது இன்னும் பலருக்கு சரியாகத்தெரியவில்லை ......NEWS BY ......INDIANS -PEOPLE ....?
X REPORT ABUSE Date 19-05-17 (01:06 PM)