இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

thandooraan

படம் சூப்பர்
X REPORT ABUSE Date 21-08-16 (02:39 PM)

ashanmugam

உன்னுடைய அழகே ஆபத்தை தெடி தர போகிரது.
X REPORT ABUSE Date 21-08-16 (02:49 PM)

a shanmugam

As long as two mangoes hanging on the top and one beehive kept at the bottom, there is always dangerous to your life. Be safeguard private parts without disclosing outwardly for posture. Those girl/women who are undisputably beauty in colour and good curvature are living under hell.
X REPORT ABUSE Date 21-08-16 (09:53 PM)