இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

thandooraan

எபிரேயம்?. thamizh vaazhga
X REPORT ABUSE Date 26-07-15 (08:55 PM)

shiva

We have also written our buildings in English. No Englishman is going to make it a news like, 'wow they have written it in English in Chennai,, lovely ppl'.. Russians were helping Srilanka to kill Tamils and were against UN motions on Tamils issue. Koodankulam gives them more business now... Why dont they fund 10 crore for Tamil research?
X REPORT ABUSE Date 27-07-15 (02:13 AM)

Sri

இது மறுக்கத்தக்கக் கருத்து, நடுவரின் பதிலுக்காகக் காத்திருக்கிறது