இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

thandooraan

andra minister sottai p...........
X REPORT ABUSE Date 13-04-15 (07:11 PM)

Rasa

தமிழக ஆந்திர எல்லையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட ௨௦ தமிழர்களுக்கும் சிலைகள் வைத்து மணிமண்டபம் எழுப்பப்படவேண்டும்.
X REPORT ABUSE Date 14-04-15 (10:05 AM)